Basen sportowy

Basen sportowy

Jego wymiary  to 25 m długości i 12,5 m szerokości. Podzielony jest na 6 torów o głębokości od 1,50 m do 1,80m. Przy każdym z torów znajduje się słupek do skoków.
Temperatura wody wynosi + 27 stopnie Celsjusza.

Odpowiednie rozmiary oraz system pomiaru czasu pozwala na organizację zawodów sportowych o randze lokalnej i krajowej.

Na basenie można organizować:
 • aqua aerobic,
 • naukę pływania dla dzieci i dorosłych,
 • gry dla dzieci i młodzieży.

Poza tym, wzdłuż basenu rozciągają się trybuny dla publiczności na 168 osób.

Warto wiedzieć, że:
 • W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
 • Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 10 osób.
 • Tory oznaczone nr 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających.
 • Tory oznaczone nr 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne.
 • Tory oznaczone nr 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających.

 

REGULAMIN BASENU SPORTOWEGO
  • Pływanie odbywa się na wyznaczonych torach wzdłuż basenu.
  • Obowiązuje zakaz siadania na linach oddzielających tory.
  • Obowiązuje zakaz biegania po basenie, popychania i spychania innych użytkowników do wody.
  • Obowiązkowym elementem stroju jest strój kąpielowy   i czepek kąpielowy.
  • Pływanie w płetwach należy zgłosić ratownikom pełniącym dyżur (mają oni prawo zabronić używania płetw do pływania w danym momencie).
  • Należy stosować się do rezerwacji poszczególnych torów według ustalonego grafiku.
  • Sprzęt pływacki należy odkładać na wyznaczone miejsca.
  • Obowiązuje zakaz skoków do wody i wychodzenia z niecki basenu w miejscu do tego nie przeznaczonych.
  • Obowiązuje zakaz przebywania w basenie dzieci nie umiejących pływać (w rękawkach, kółkach).
  • Skrajne tory basenu  mogą  być czasowo zarezerwowane  na prowadzenie nauki pływania.
  • Zabrania się spożywania pokarmów, żucia gumy i picia napojów.
  • Zabrania się wchodzenia do wody osobom chorym na choroby skóry, grzybicę, rumień itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, padaczkę, zaburzenia równowagi, trudności w   oddychaniu.
  • Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor, prowadzący zajęcia, za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z basenu odpowiadają ratownicy.
  • Na sygnał dźwiękowy i polecenie ratownika kąpiący się w basenie winni natychmiast wyjść z wody.
  • Wszystkie nie objęte  niniejszym  regulaminem sprawy sporne dotyczące basenu sportowego pod nieobecność Kierownictwa pływalni reguluje Ratownik obecny na zmianie.